Искане за Кредит

Ако ти трябват пари, ела и ги вземи !
Кредити

Описание на продукта: Потребителски кредит, обезпечен с парични средства, за текущи нужди предназначен за физически лица.
Годишен лихвен процент:
 • За кредит в EUR – 9.00%
 • За кредит в BGN – 9.50%
Максимална сума: до 100 000 EUR или 200 000 BGN
Усвояване: Еднократно
Срок на кредита:
 • За кредити с месечни анюитетни вноски: от 12 до 120 месеца
 • За кредити с изплащане на главницата в края на периода: от 1 до 12 месеца
Обезпечение: Залог на парични средства по сметка
Погасяване: Възможност за погасяване на месечни анюитетни вноски или едноктратно изплащане на дължимата главница в края на периода на кредита. При избор на втория вариант, клиента трябва да заплаща месечно редовно дължимата си вноска.
Такси:
 • Такса за кандидатстване - 40 BGN/20 EUR
 • Такса за усвояване - 1,5%
 • Без такса за частично или пълно предсрочно погасяване
ГПР за кредит 20 000 лева, срок 120 месеца и лихвен процент 9.50% и такси посочени по-горе е 10.37%, месечна вноска 258.80 лева и обща дължима сума 31 395.41 лева
ГПР за кредит 20 000 евро, срок 120 месеца и лихвен процент 9.00% и такси посочени по-горе е 9.79%, месечна вноска 253.35 евро и обща дължима сума 30 722.19 евро

Alpha Овърдрафт


Описание на продукта: Овърдрафтът е револвираща кредитна линия към сметка payroll за покриване на краткосрочни нужди от парични средства, към наличното салдо по сметката. Овърдрафтът се активира след откриване на Payroll сметка и постъпване на поне една заплата.

Годишен лихвен процент: 12,45%

Максимална сума: До една брутна месечна заплата

Усвояване: На едно или повече усвоявания, в зависимост от нуждите на клиента

Срок на кредита: 12 месеца с възможност за автоматично подновяване

Такси: Без такса за откриване на сметка
            Без такса обслужване на сметката
            Без такса за закриване на сметката
            10 BGN такса за разглеждане на документи
            20 BGN годишна такса управление
ГПР в размер на 17.58%, изчислен на база следните допускания: максимален срок 12 месеца, максимален размер 1500 лева, годишен лихвен процент 12.45%, погасяване чрез 12 анюитетни месечни вноски, такса за разглеждане на документи 10 лева и  годишна такса управление в размер на 20 лева.

Какво представлява Alpha Всичко в 1?

Потребителски кредит Alpha Всичко в 1 обединява задълженията по различни кредити, овърдрафти и кредитни карти, които може да са отпуснати от различни банки. По този начин плащате само една месечна вноска, към една банка. С Alpha Всичко в 1 разсрочвате съществуващите си задължения, елиминирате таксите за обслужване на различните кредити и така имате възможност да намалите месечното си задължение до 3 пъти! 

С Alpha Всичко в 1 едно cпестявате не само пари, а и време от обикаляне на банки за плащане на вноски.

Предимства на Alpha Всичко в 1

С Alpha Всичко в 1 с лекота обединявате задълженията си по кредити, кредитни карти и овърдрафти и си осигурявате:
 • До 3 пъти по-нисък размер на месечната вноска
 • Плащане само на една вноска вместо на няколко
 • Задължение само към една банка
 • Увеличаване на разполагаемия месечен бюджет

Параметри на Alpha Всичко в 1

Описание на продукта: Потребителски кредит, предназначен основно за обединяване на необезпечени кредити предоставени от банки на територията на страната. Това могат да бъдат потребителски кредити, кредитни карти, овърдрафти, отворени кредити и потребителски кредити обезпечени с ипотека. Alpha Всичко в 1 предоставя възможност за намаляване на месените разходи, свързани с изплащането на кредити, до 3 пъти, облекчаване на процедурата по изплащане на вноската, оптимизиране на семейния бюджет.
Годишен лихвен процент:
Без Alpha Защита на плащанията
с превод на работна заплата12.45%
без превод на работна заплата13.45%

Промоционален лихвен процент при включване в програма
Alpha Защита на Плащанията валидни до 30.04.2014 г.

ПРОМО! с превод на работна заплата с Alpha защита на плащанията10.50%*
ПРОМО! без превод на работна заплата със застраховка Alpha защита на плащанията11.50%*

С ипотека в лева   
 Под 10 годиниНад 10 години
С превод на заплата10.25%11.25%
Без превод на заплата10.45%11.45%
С ипотека в ЕВРО
 Под 10 годиниНад 10 години
С превод на заплата8.55%9.55%
Без превод на заплата8.75%9.75%

Максимална сума:
 • до 100 000 лева с обезпечение
 • до 25 000 лева без обезпечение
Усвояване: Еднократно
Срок на кредита: 
с предоставяне на обезпечение - до 240 месеца 
без предоставяне на обезпечение - до 120 месеца

Погасяване: Месечни анюитетни вноски

Такса за кандидатстване:

Промоционална такса за кандидатстване до 30.04.2014 – 15 BGN 
- За кредити до 25 000 лева – 35 BGN
- За кредити над 25 000 лева – 80 BGN

Други такси:

- Без такса за частично или пълно предсрочно погасяване за кредити без предоставяне на обезпечение (ипотека)
- 3% такса за частично или пълно предсрочно погасяване за кредити с предоставено обезпечение ипотека
- Такса за усвояване - 2,5%, мин. 50 лева
Промоционална такса за усвояване в размер на 1.25%, мин. 50 лева
 валидна до 30.04.2014
ГПР за кредит 7000 лева, срок 120 месеца,лихвен процент 10.50%, такса кандидатстване в размер на 15 лева, такса усвояване в размер на 1.25%, мин. 50 лева и месечна застрахователна премия в размер на 9.80 лева е 14.15%, месечна погасителна вноска 94.45 лева и обща дължима сума 12 613.04 лева

ГПР за кредит 7000 лева, срок 120 месеца,лихвен процент 12.45%, такса кандидатстване в размер на 15 лева, такса усвояване в размер на 1.25%, мин. 50 лева е 13.60%, месечна погасителна вноска 102.26 лева и обща дължима сума 12 373.58 лева


Параметри на Alpha Оптимум

 • Сума – от 500 лв. до 20 000 лв.
 • Срок – от 6м. до 96 м.
 • Ниски лихвени проценти – от 8.95% *
 • Изгодни такси:
  • такса усвояване - 2.50%, мин. 50 лева
  • такса за кандидатстване - 40 лв.
 • Усвояване - еднократно
 • Начин на погасяване – анюитетни месечни вноски
 • С и без превод на работна заплата
Кандидатствайте за Alpha потребителски кредит Оптимум до 30.04.2014 г. и се възползвайте от по-ниски такси: такса за усвояване 2.0% (мин. 50 лв); такса за кандидатстване - 20 лв.
*Посоченият лихвен процент е валиден при сключен договор за превод на работна заплата между фирма работодател и банката с пакет Payroll Premium Gold и с пакет "Удобство", който включва Активно Alpha Уеб Банкиране; Програма "Alpha Защита на плащанията" и безплатно издаване на дебитна карта ALPHA BANK ENTER VISA ELECTRON или ALPHA BANK ENTER MASTERCARD. С пакет Удобство клиентите имат възможност да ползват БОНУС три месеца безплатнo услугата Alpha SMS известие.
ГПР пример: При размер на кредита 10 000 лева, срок 96 месеца, лихвен процент 8.95%, такса за усвояване в размер на 2.00%, мин. 50 лева от сумата на кредита, еднократна такса за активно Alpha Уеб Банкиране – 30 лева и месечна застрахователна премия в размер на 14.00 лева, ГПР е 12.98%, месечна погасителна вноска 146.24 лева и обща дължима сума 15 613.31 лева.

Предимства

 • Лесна процедура за кандидатстване
 • Бързо одобрение
 • Прозрачни условия
 • Без изискване за поръчителство при кандидатстване за кредит. Обезпечение – в случай на нужда до един поръчител
 • Без такси при предсрочно погасяване
 • Възможност да избирате условия и различни пакети от услуги, които улесняват вашето ежедневие и ви дават повече спокойствие и сигурност - застраховка Alpha Защита на плащания, превод на работна заплата и др.
Необходими документи
 • Лична карта
 • Искане за кредит
 • В случай, че дохода на клиента не е от трудово правоотношение, е необходимо да се представят допълнителни документи според изискванията на Банката

Одобрение


Предварително одобрение по телефона.

Можете да кандидатствате за предварително одобрение за потребителски кредит Alpha Оптимум по телефона – с едно обаждане на 0700 16 222*, където оператор ще попълни вашите данни и ще ви даде отговор.
*на цената на един градски разговор за фиксираните мрежи, а за мобилните мрежи - съгласно тарифния план.

Окончателно одобрение

Заповядайте в най-удобния за вас офис на Alpha Bank в страната, където компетентен служител ще ви помогне да попълните необходимите документи и ще ви запознае с процедурата по отпускане на кредита.

Alpha Bank си запазва правото да откаже отпускането на кредит, ако кредитоискателят не отговаря на изискванията за кредитиране на Банката.


Цел

За финансиране жилищни нужди на семейството – покупка, строителство на жилищен имот и за рефинансиране на ипотечни кредити от други банки.

Размер

 • До 85% от стойността на имота

Срок

 • До 35 години

Валута

 • Лева или евро

Лихвени проценти

Годишен лихвен процент, формиран от базисен лихвен процент (пазарен индекс SOFIBOR, EURIBOR, LIBOR + премия) + фиксирана надбавка.
 • Кредити в лева с плаващ лихвен процент за целия срок на кредита: 5,50 % за първата година и 7,20 % за останалия срок;
Възможност за отстъпка до 0.50% от годишния лихвен процент само през периода, през който кредита се изплаща на плаващ лихвен процент.

Други условия

 • Без такса за разглеждане до 28.02.2014г.;
 • Най-ниска такса при отпускане - 0,95 % от сумата на кредита;
 • Такса за управление на кредит в лева – 0,06 % месечно от остатъчния размер на кредита.
 • Такса за управление на кредит в евро- 0.043% месечно от остатъчния размер на кредита (или 0.06% при рефинансиране към друга банка).
Без такса за предсрочно погасяване със собствени средства за кредитите отпуснати до 28.02.2014г.

Обезпечение:

 • Ипотека на закупувания с кредита имот;
 • Ипотека на друг имот;
 • Финансови обезпечения;
 • Имуществена застраховка на обезпечението;
 • Застраховка “Живот"на кредитоискателя.
Необходимите документи за кандидатстване могат да бъдат различни в зависимост от клиентския профил, спецификата на конкретната сделка и закупувания имот – вид заетост, покупка, ремонт, строителство и др.

Кредити

Сравнение на потребителски кредити, депозити, спестовни сметки, кредитни карти, кредити и лизинги за автомобили, ипотечни кредити. Бързи кредити. кредити онлайн. Krediti, crediti online

Кандидатсвай онлайн